Author: thotsaphols

Administrator
Thotsaphols Articles

20

ส.ค.
2021
โปรแกรมอ่าวพังงา
14730

รายละเอียดทริป : โปรแกรมอ่าวพังงา   – โปรแกรม เจมส์บอนด์ ไอแลนด์ – เขาตะปู – เขาพิงกัน – เกาะห้องพังงา – ถ้ำไอศกรีม – เกาะปันหยี   ราคา 18,000 บาท ลดเหลือ 16,000 บาท (สำหรับลูกค้าไม่เกิน 10 ท่าน)   หมายเหตุ : เรือเหมาลำให้บริการ ผลไม้ตามฤดูกาล (สับปะรดและแตงโม) , ขนมหรืออาหารว่าง , เครื่องดื่ม (โคคาโคล่า,น้ำดื่มและน้ำผลไม้) , อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากพร้อมท่อ) ,อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำ ( pandle Bornd ) , ชุชีพ , ประกันนักท่องเที่ยว เรือเหมาลำทุกโปรแกรม กรณีลูกค้าประสงค์เดินทางมากกว่า 10 ท่าน […]

20

ส.ค.
2021
โปรแกรมกระบี่ 4 เกาะ
13520

รายละเอียดทริป : โปรแกรมกระบี่ 4 เกาะ   – เกาะหม้อ – เกาะไก่ – เกาะทับ – เกาะปอด๊ะ   ราคา 20,000 บาท ลดราคาเหลือ 17,000 บาท สำหรับลูกค้าไม่เกิน 10 ท่าน   หมายเหตุ : เรือเหมาลำให้บริการ ผลไม้ตามฤดูกาล (สับปะรดและแตงโม) , ขนมหรืออาหารว่าง , เครื่องดื่ม (โคคาโคล่า,น้ำดื่มและน้ำผลไม้) , อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากพร้อมท่อ) ,อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำ ( pandle Bornd ) , ชุชีพ , ประกันนักท่องเที่ยว เรือเหมาลำทุกโปรแกรม กรณีลูกค้าประสงค์เดินทางมากกว่า 10 ท่าน ชำระค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ 11 เป็นต้นไป ท่านละ […]

20

ส.ค.
2021
โปรแกรมเกาะห้องกระบี่
12060

รายละเอียดทริป : โปรแกรมเกาะห้องกระบี่   – เกาะห้องลากูน – เกาะห้อง – เกาะผักเบี้ย – เกาะเหลาลาดิ้ง   ราคา 18,000 บาท ลดราคา 15,000 บาท (สำหรับลูกค้าไม่เกิน 10 ท่าน)   หมายเหตุ : เรือเหมาลำให้บริการ ผลไม้ตามฤดูกาล (สับปะรดและแตงโม) , ขนมหรืออาหารว่าง , เครื่องดื่ม (โคคาโคล่า,น้ำดื่มและน้ำผลไม้) , อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากพร้อมท่อ) ,อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำ ( pandle Bornd ) , ชุชีพ , ประกันนักท่องเที่ยว เรือเหมาลำทุกโปรแกรม กรณีลูกค้าประสงค์เดินทางมากกว่า 10 ท่าน ชำระค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ 11 เป็นต้นไป ท่านละ 1000 บาท

20

ส.ค.
2021
โปรแกรมเกาะไข่ 3 ไข่ (ไข่นอก , ไข่ใน , ไข่นุ้ย) 
11580

รายละเอียดทริป   – เกาะไข่นอก – เกาะไข่นุ้ย – เกาะไข่ใน   หมายเหตุ : เรือเหมาลำให้บริการ ผลไม้ตามฤดูกาล (สับปะรดและแตงโม) , ขนมหรืออาหารว่าง , เครื่องดื่ม (โคคาโคล่า,น้ำดื่มและน้ำผลไม้) , อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากพร้อมท่อ) ,อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำ ( pandle Bornd ) , ชุชีพ , ประกันนักท่องเที่ยว เรือเหมาลำทุกโปรแกรม กรณีลูกค้าประสงค์เดินทางมากกว่า 10 ท่าน ชำระค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ 11 เป็นต้นไป ท่านละ 1000 บาท

18

ส.ค.
2021
โปรแกรมพีพีวันเดย์ทริป
13480

รายละเอียดทริป   07:00-07:45 รับลูกค้าทางโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือ   08.30-09:00 เดินทางถึงท่าเรือ ทำการเช็คอิน พร้อมรับประทานของว่าง (อาหารว่างแบบกล่อง) และรับฟังคำแนะนำพร้อมอธิบายโปรแกรมจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเฉพาะทาง ออกจากท่าเรือเดินทางสู่หมู่เกาะพีพีเลย์ เดินทางสู่อ่าวลิง เป็นอ่าวเล็กๆที่เต็มไปด้วยฝูงลิงที่อาศัยโดยธรรมชาติ ลูกค้าสามารถถ่ายรูปกับลิงได้ เพลิดเพลินกับความน่ารักตามธรรมชาติของลิง เดินทางสู่จุดสำหรับเล่นน้ำดำน้ำตื้น เป็นจุดที่เต็มไปด้วยปะการังที่สวยงามมากมายและ ฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ปลานีโม และปลาอื่นๆอีกมากมาย เดินทางสู่ถ้ำไวกิ้ง ภายในถ้ำไว้กิ้งเต็มไปด้วยรังนกนางแอ่นและภาพเขียนสีเรือโบราณ ซึ่งมีการสันนิฐานกันว่าเป็นภาพของชาวประมงที่มาพักหลบคลื่นเมื่อนานมาแล้ว และภาพบางภาพดูเหมือนกับเรือไวกิ้ง จึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำ”ไวกิ้ง” ปัจจุบันถ้ำแห่งนี้ได้รับการสัมประทานจากบริษัทเอกชน นักท่องเที่ยวไม่สามารถขึ้นไปบริเวณถ้ำได้ เดินทางสู่อ่าวปิเล๊ะลากูน เป็นอ่าวน้ำทะเลสวยและใส่มาก สามารถมองเห็นพื้นทะเลด้านล่างได้จากบนเรือ เมื่อเดินทางเข้าสู่ ภายในอ่าว จะเต็มไปด้วยหน้าผาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ลูกค้าสามารถกระโดดเล่นน้ำได้จากหัวเรือ หรือ เพลิดเพลินกับการ เล่นน้ำด้วยอุปกรณ์การเล่นน้ำพิเศษที่ทางบริษัท ฯ จัดเตรียมให้ลูกโดยเฉพาะ หากลูกค้าสนใจมีภาพพิเศษๆ ภาพถ่ายจากหัวเรือ หางยาว ทางบริษัท ฯ สามารถจัดหาให้ลูกค้าได้ (มีค่าบริการเพิ่มเติม) พร้อมสนุกกันการพายแพสเดริน์บอร์ดหรือ นั่งห่วงยางเป็ดยักษ์ขนาดใหญ่ที่ทางบริษัท ฯ มีให้บริการ เดินทางสู่พีพีดอน รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมทั้งเพลิดเพลินเดินขึ้นจุดชมวิวพอยท์ของเกาะพีพีดอน […]

18

ส.ค.
2021
โปรแกรมพีพี + เกาะไข่ใน
13020

โปรแกรมพีพี + เกาะไข่ใน   – พีพีดอน (เที่ยวชมจุดชมวิว ที่สามารถเห็นเกาะพีพีดอนทั้งเกาะในจุดเดียว) – พีพีเลย์  (ไวกิ้ง โล๊ะซามะ ปีเล๊ะ อ่าวมาหยา อ่าวลิง) – เกาะไข่ใน   ราคา : 18,000 บาท ลดราคา 15,000 บาท (สำหรับลูกค้าไม่เกิน 10 ท่าน)   หมายเหตุ : เรือเหมาลำให้บริการ ผลไม้ตามฤดูกาล (สับปะรดและแตงโม) , ขนมหรืออาหารว่าง , เครื่องดื่ม (โคคาโคล่า,น้ำดื่มและน้ำผลไม้) , อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากพร้อมท่อ) ,อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำ ( pandle Bornd ) , ชุชีพ , ประกันนักท่องเที่ยว เรือเหมาลำทุกโปรแกรม กรณีลูกค้าประสงค์เดินทางมากกว่า 10 ท่าน […]