20

ส.ค.
2021

โปรแกรมเกาะห้องกระบี่

Posted By : thotsaphols/ 1207 0

รายละเอียดทริป : โปรแกรมเกาะห้องกระบี่

 

– เกาะห้องลากูน

– เกาะห้อง

– เกาะผักเบี้ย

– เกาะเหลาลาดิ้ง

 

ราคา 18,000 บาท ลดราคา 15,000 บาท (สำหรับลูกค้าไม่เกิน 10 ท่าน)

 

หมายเหตุ :

  • เรือเหมาลำให้บริการ ผลไม้ตามฤดูกาล (สับปะรดและแตงโม) , ขนมหรืออาหารว่าง , เครื่องดื่ม (โคคาโคล่า,น้ำดื่มและน้ำผลไม้) , อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากพร้อมท่อ) ,อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำ ( pandle Bornd ) , ชุชีพ , ประกันนักท่องเที่ยว
  • เรือเหมาลำทุกโปรแกรม กรณีลูกค้าประสงค์เดินทางมากกว่า 10 ท่าน ชำระค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ 11 เป็นต้นไป ท่านละ 1000 บาท

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.