18

ส.ค.
2021

โปรแกรมพีพีวันเดย์ทริป

Posted By : thotsaphols/ 1348 0

รายละเอียดทริป

 

07:00-07:45

 • รับลูกค้าทางโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือ

 

08.30-09:00

 • เดินทางถึงท่าเรือ ทำการเช็คอิน พร้อมรับประทานของว่าง (อาหารว่างแบบกล่อง) และรับฟังคำแนะนำพร้อมอธิบายโปรแกรมจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเฉพาะทาง
 • ออกจากท่าเรือเดินทางสู่หมู่เกาะพีพีเลย์
 • เดินทางสู่อ่าวลิง เป็นอ่าวเล็กๆที่เต็มไปด้วยฝูงลิงที่อาศัยโดยธรรมชาติ ลูกค้าสามารถถ่ายรูปกับลิงได้ เพลิดเพลินกับความน่ารักตามธรรมชาติของลิง
 • เดินทางสู่จุดสำหรับเล่นน้ำดำน้ำตื้น เป็นจุดที่เต็มไปด้วยปะการังที่สวยงามมากมายและ ฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ปลานีโม และปลาอื่นๆอีกมากมาย
 • เดินทางสู่ถ้ำไวกิ้ง ภายในถ้ำไว้กิ้งเต็มไปด้วยรังนกนางแอ่นและภาพเขียนสีเรือโบราณ ซึ่งมีการสันนิฐานกันว่าเป็นภาพของชาวประมงที่มาพักหลบคลื่นเมื่อนานมาแล้ว และภาพบางภาพดูเหมือนกับเรือไวกิ้ง จึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำ”ไวกิ้ง” ปัจจุบันถ้ำแห่งนี้ได้รับการสัมประทานจากบริษัทเอกชน นักท่องเที่ยวไม่สามารถขึ้นไปบริเวณถ้ำได้
 • เดินทางสู่อ่าวปิเล๊ะลากูน เป็นอ่าวน้ำทะเลสวยและใส่มาก สามารถมองเห็นพื้นทะเลด้านล่างได้จากบนเรือ เมื่อเดินทางเข้าสู่ ภายในอ่าว จะเต็มไปด้วยหน้าผาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ลูกค้าสามารถกระโดดเล่นน้ำได้จากหัวเรือ หรือ เพลิดเพลินกับการ เล่นน้ำด้วยอุปกรณ์การเล่นน้ำพิเศษที่ทางบริษัท ฯ จัดเตรียมให้ลูกโดยเฉพาะ หากลูกค้าสนใจมีภาพพิเศษๆ ภาพถ่ายจากหัวเรือ หางยาว ทางบริษัท ฯ สามารถจัดหาให้ลูกค้าได้ (มีค่าบริการเพิ่มเติม) พร้อมสนุกกันการพายแพสเดริน์บอร์ดหรือ นั่งห่วงยางเป็ดยักษ์ขนาดใหญ่ที่ทางบริษัท ฯ มีให้บริการ
 • เดินทางสู่พีพีดอน รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมทั้งเพลิดเพลินเดินขึ้นจุดชมวิวพอยท์ของเกาะพีพีดอน ที่สามารถมองเห็น เกาะพีพีดอนทั้งสองฝั่ง – เดินทางสู่อ่าวมาหยา เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปจากหัวเรือบริเวณหน้า(อ่าวมาหยา) เนื่องจากบริเวณ อุทยานอ่าวมาหยาปิดการเข้า เยี่ยมชม เนื่องจากให้ท้องทะเลได้ฟื้นฟูปะการัง โชคดีทริปเราอาจจะเจอปลาที่หายาก จากการแวะถ่ายรูป
 • เดินทางสู่โล๊ะซามะ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปพร้อมเยี่ยมชม ดื่มด่ำบรรยากาศที่สมบูรณ์ เป็นอ่าวทะเลที่เงียบสงบ หน้าผาหินที่เต็ม ไปด้วยหินย้อยซึ่งเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติที่อยู่บริเวณเวิ่งทะเล บริเวณท้องทะเลจะเต็มไปด้วย ปะการังก้อน ปะการังแผ่น ปะการังถ้วย และดอกไม้ทะเล – เดินทางสู่เกาะไข่ เป็นเกาะที่หาดทรายขาวและสวย สามารถมองเห็นปลาชนิดเล็กๆได้จากบริเวณชายหาดของเกาะไข่และเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยแมวมากมาย

 

17.00-17.30 – เดินทางกลับสู่ท่าเรือ พร้อมทั้งเดินทางส่งลูกค้ากลับถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ :

 • โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ และไม่อนุญาตให้ผู้สูงอายู ผู้มีโรคประจำตัว เช่น ได้รับการผ่าตัดมาน้อยกว่า 60 วัน และผู้ที่มีโรงประจำตัวโรคหัวใจ ผู้ได้รับการผ่าตัดหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูก หรือ หมอนรองกระดูก ไม่อนุญาตให้สตรีมีครรภ์เดินทาง หมายเหตุดังกล่าวข้างต้น : หากผู้เดินทางได้รับอนุญาตการเดินทางจากแพทย์แล้วนั้น ทางบริษัท ฯ ไม่อนุญาตให้เดินทางโดยเด็ดขาด เนื่องจากสภาพอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

 

Price 3,500 adut (for international) Discount for adut 2800 Baht

2,500 chd (for international) Discount for Chd 2000 Baht

Price 2,500 Adut (for Thai) Discount for Adut 1500 Baht

2,000 Chd Discount for Chd 1200 Baht

 

 

หมายเหตุ :

 • เรือเหมาลำให้บริการ ผลไม้ตามฤดูกาล (สับปะรดและแตงโม) , ขนมหรืออาหารว่าง , เครื่องดื่ม (โคคาโคล่า,น้ำดื่มและน้ำผลไม้) , อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากพร้อมท่อ) ,อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำ ( pandle Bornd ) , ชุชีพ , ประกันนักท่องเที่ยว
 • เรือเหมาลำทุกโปรแกรม กรณีลูกค้าประสงค์เดินทางมากกว่า 10 ท่าน ชำระค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ 11 เป็นต้นไป ท่านละ 1000 บาท

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.