Sea See Blue Marine

โปรแกรมทัวร์วันเดย์

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magn aliqua. Ut eim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat uisas aute irure.

โปรแกรมพีพี + เกาะไข่ใน
โปรแกรมพีพี + เกาะไข่ใน   – พีพีดอน (เที่ยวชมจุดชมวิว ที่สามารถเห็นเกาะพีพีดอนทั้งเกาะในจุดเดียว) – พีพีเลย์  (ไวกิ้ง โล๊ะซามะ ปีเล๊ะ อ่าวมาหยา อ่าวลิง) – เกาะไข่ใน   ราคา : 18,000 บาท ลดราคา 15,000 บาท (สำหรับลูกค้าไม่เกิน 10 ท่าน)   หมายเหตุ : เรือเหมาลำให้บริการ ผลไม้ตามฤดูกาล (สับปะรดและแตงโม) , ขนมหรืออาหารว่าง , เครื่องดื่ม (โคคาโคล่า,น้ำดื่มและน้ำผลไม้) , อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากพร้อมท่อ) ,อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำ ( pandle Bornd ) , ชุชีพ , ประกันนักท่องเที่ยว เรือเหมาลำทุกโปรแกรม กรณีลูกค้าประสงค์เดินทางมากกว่า 10 ท่าน […]
More details
โปรแกรมกระบี่ 4 เกาะ
รายละเอียดทริป : โปรแกรมกระบี่ 4 เกาะ   – เกาะหม้อ – เกาะไก่ – เกาะทับ – เกาะปอด๊ะ   ราคา 20,000 บาท ลดราคาเหลือ 17,000 บาท สำหรับลูกค้าไม่เกิน 10 ท่าน   หมายเหตุ : เรือเหมาลำให้บริการ ผลไม้ตามฤดูกาล (สับปะรดและแตงโม) , ขนมหรืออาหารว่าง , เครื่องดื่ม (โคคาโคล่า,น้ำดื่มและน้ำผลไม้) , อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากพร้อมท่อ) ,อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำ ( pandle Bornd ) , ชุชีพ , ประกันนักท่องเที่ยว เรือเหมาลำทุกโปรแกรม กรณีลูกค้าประสงค์เดินทางมากกว่า 10 ท่าน ชำระค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ 11 เป็นต้นไป ท่านละ […]
More details
โปรแกรมเกาะไข่ 3 ไข่ (ไข่นอก , ไข่ใน , ไข่นุ้ย) 
รายละเอียดทริป   – เกาะไข่นอก – เกาะไข่นุ้ย – เกาะไข่ใน   หมายเหตุ : เรือเหมาลำให้บริการ ผลไม้ตามฤดูกาล (สับปะรดและแตงโม) , ขนมหรืออาหารว่าง , เครื่องดื่ม (โคคาโคล่า,น้ำดื่มและน้ำผลไม้) , อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากพร้อมท่อ) ,อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำ ( pandle Bornd ) , ชุชีพ , ประกันนักท่องเที่ยว เรือเหมาลำทุกโปรแกรม กรณีลูกค้าประสงค์เดินทางมากกว่า 10 ท่าน ชำระค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ 11 เป็นต้นไป ท่านละ 1000 บาท
More details
โปรแกรมเกาะห้องกระบี่
รายละเอียดทริป : โปรแกรมเกาะห้องกระบี่   – เกาะห้องลากูน – เกาะห้อง – เกาะผักเบี้ย – เกาะเหลาลาดิ้ง   ราคา 18,000 บาท ลดราคา 15,000 บาท (สำหรับลูกค้าไม่เกิน 10 ท่าน)   หมายเหตุ : เรือเหมาลำให้บริการ ผลไม้ตามฤดูกาล (สับปะรดและแตงโม) , ขนมหรืออาหารว่าง , เครื่องดื่ม (โคคาโคล่า,น้ำดื่มและน้ำผลไม้) , อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากพร้อมท่อ) ,อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำ ( pandle Bornd ) , ชุชีพ , ประกันนักท่องเที่ยว เรือเหมาลำทุกโปรแกรม กรณีลูกค้าประสงค์เดินทางมากกว่า 10 ท่าน ชำระค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ 11 เป็นต้นไป ท่านละ 1000 บาท
More details
โปรแกรมพีพีวันเดย์ทริป
รายละเอียดทริป   07:00-07:45 รับลูกค้าทางโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือ   08.30-09:00 เดินทางถึงท่าเรือ ทำการเช็คอิน พร้อมรับประทานของว่าง (อาหารว่างแบบกล่อง) และรับฟังคำแนะนำพร้อมอธิบายโปรแกรมจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางเฉพาะทาง ออกจากท่าเรือเดินทางสู่หมู่เกาะพีพีเลย์ เดินทางสู่อ่าวลิง เป็นอ่าวเล็กๆที่เต็มไปด้วยฝูงลิงที่อาศัยโดยธรรมชาติ ลูกค้าสามารถถ่ายรูปกับลิงได้ เพลิดเพลินกับความน่ารักตามธรรมชาติของลิง เดินทางสู่จุดสำหรับเล่นน้ำดำน้ำตื้น เป็นจุดที่เต็มไปด้วยปะการังที่สวยงามมากมายและ ฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ปลานีโม และปลาอื่นๆอีกมากมาย เดินทางสู่ถ้ำไวกิ้ง ภายในถ้ำไว้กิ้งเต็มไปด้วยรังนกนางแอ่นและภาพเขียนสีเรือโบราณ ซึ่งมีการสันนิฐานกันว่าเป็นภาพของชาวประมงที่มาพักหลบคลื่นเมื่อนานมาแล้ว และภาพบางภาพดูเหมือนกับเรือไวกิ้ง จึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำ”ไวกิ้ง” ปัจจุบันถ้ำแห่งนี้ได้รับการสัมประทานจากบริษัทเอกชน นักท่องเที่ยวไม่สามารถขึ้นไปบริเวณถ้ำได้ เดินทางสู่อ่าวปิเล๊ะลากูน เป็นอ่าวน้ำทะเลสวยและใส่มาก สามารถมองเห็นพื้นทะเลด้านล่างได้จากบนเรือ เมื่อเดินทางเข้าสู่ ภายในอ่าว จะเต็มไปด้วยหน้าผาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ลูกค้าสามารถกระโดดเล่นน้ำได้จากหัวเรือ หรือ เพลิดเพลินกับการ เล่นน้ำด้วยอุปกรณ์การเล่นน้ำพิเศษที่ทางบริษัท ฯ จัดเตรียมให้ลูกโดยเฉพาะ หากลูกค้าสนใจมีภาพพิเศษๆ ภาพถ่ายจากหัวเรือ หางยาว ทางบริษัท ฯ สามารถจัดหาให้ลูกค้าได้ (มีค่าบริการเพิ่มเติม) พร้อมสนุกกันการพายแพสเดริน์บอร์ดหรือ นั่งห่วงยางเป็ดยักษ์ขนาดใหญ่ที่ทางบริษัท ฯ มีให้บริการ เดินทางสู่พีพีดอน รับประทานอาหารเที่ยง พร้อมทั้งเพลิดเพลินเดินขึ้นจุดชมวิวพอยท์ของเกาะพีพีดอน […]
More details
โปรแกรมอ่าวพังงา
รายละเอียดทริป : โปรแกรมอ่าวพังงา   – โปรแกรม เจมส์บอนด์ ไอแลนด์ – เขาตะปู – เขาพิงกัน – เกาะห้องพังงา – ถ้ำไอศกรีม – เกาะปันหยี   ราคา 18,000 บาท ลดเหลือ 16,000 บาท (สำหรับลูกค้าไม่เกิน 10 ท่าน)   หมายเหตุ : เรือเหมาลำให้บริการ ผลไม้ตามฤดูกาล (สับปะรดและแตงโม) , ขนมหรืออาหารว่าง , เครื่องดื่ม (โคคาโคล่า,น้ำดื่มและน้ำผลไม้) , อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากพร้อมท่อ) ,อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำ ( pandle Bornd ) , ชุชีพ , ประกันนักท่องเที่ยว เรือเหมาลำทุกโปรแกรม กรณีลูกค้าประสงค์เดินทางมากกว่า 10 ท่าน […]
More details

Sea See Blue Marine

เรือเช่าเหมาลำ

Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magn aliqua. Ut eim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat uisas aute irure.

S__42295347

Naka Yai Island

S__42434744

Rang Island

S__42434764

Khai Island

เกาะไข่ใน

Hong Island

koh-hong-krabi-1185768_1280

Yao Yai Island

แหลมหาดเกาะยาวใหญ่

Yao Yai Island

S__42434712
เกาะนาคาใหญ่
ดูรายละเอียด
เกาะไข่
ดูรายละเอียด
เกาะยาวใหญ่
ดูรายละเอียด
เกาะรัง
ดูรายละเอียด
เกาะห้อง
ดูรายละเอียด
S__42434719

เกาะนาคาใหญ่

 

เป็นเกาะที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการพักผ่อนและสนุกกับกีฬาทางน้ำ

– ออกจากท่าเรือยามู (ภูเก็ต) ไปเกาะนาคาใหญ่ ใช้วเลาเดินทาง 15 นาที

– ในเกาะนาคาใหญ่มีกีฬาทางดำดังนี้

โดนัทริง (Donut ring) 800 / pax บานาน่าโบ๊ท (Banana Boat) 800 / pax

เจ็ตสกี(Jet Ski 10 min) 1000/pax พาราเซล (PARASAILING) 1000/ Pax

ไดวิ่ง (Diving) 1500/ pax

เกาะไข่

เกาะไข่สามไข่

 

เกาะไข่แรก

คือ เกาะไข่นุ้ย(ออกจากท่าเรือ ยามู ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที ) : เป็นเกาะไข่เล็กๆที่ไม่มีชายหาด เหมาะสำหรับดำน้ำตื้น มีปลานานาชนิดมากมาย

 

เกาะไข่ที่สอง

คือ เกาะไข่ใน(ออกจากเกาะไข่นุ้ยมาเกาะไข่ใน ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที) : เป็นเกาะไข่ที่มาชายหาดขาว สะอาด และมีปลานานาชนิดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยไม่ต้องดำน้ำ และ เป็นเกาะที่มีกีฬาทางน้ำเช่นเกาะนาคา และมีร้านอาหาร , บาร์เครื่องดื่ม ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการตามอัทยาศัย

 

เกาะไข่ที่สาม

คือ เกาะไข่นอก(ออกจากเกาะไข่ในมาเกาะไข่นอกใช้เวลาเดินทาง 5 นาที) : เป็นเกาะไข่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเกาะไข่ใน เล็กน้อย มีชายหาดสีขาวเช่นเดียวกับเกาะไข่ใน เหมาะสำหรับพักผ่อน

 

S__42434764

 

เกาะรัง

ใช้เวลาเดินทาง 12 นาที จากท่าเรือยามู

เป็นเกาะที่เหมาะสำหรับลูกค้าต้องการเล่นน้ำชายหาด พักผ่อนบนหาดทราย มีบาร์เครื่องดื่มและร้านอาหารให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ พร้อมทั้งมีสถานที่ชอปปิ้งไข่มุก ฟรีเก้าอี้ชายหาด

แหลมหาดเกาะยาวใหญ่

เกาะยาวใหญ่

เป็นที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนบนเกาะ เช่น การทำสวนยาง การทำปลาฉิ้งฉ้าง การทำขนมบ้าบิ้น และอื่นๆ พร้อมทั้งสนุกกับการพายคายัค เที่ยวชมธรรมชาติของป่าโกงกาง

S__42434712

แหลมหาด (เกาะยาวใหญ่)

เป็นชายหาดที่ยืนออกไปในท้องทะเล เมื่อใดที่น้ำแห้ง สามารถเดินตามสันทรายได้

koh-hong-krabi-1185768_1280

เกาะห้อง(กระบี่)

เป็นเกาะที่ยังคงความสมบูรณ์ทางด้านชายหาดและท้องทะเล เหมาะสำหรับดำน้ำตื้นและพักผ่อนอาบแดดบนชายหาด และยังคงมีลากูนเล็กๆที่เราสามารถเล่นน้ำได้

ร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา