เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ See Sea Blue Marine

ย้อนหลังก่อนจัดตั้งบริษัท ซี ซี บลู มารีน จำกัด หนึ่งในผู้บริหาร ได้สั่งสมประสบการณ์การเรือจากการทำเรือประมง ซึ่งเป็นกิจการที่คนท้องถิ่นมักจะนำมาประกอบอาชีพ ประหนึ่งผู้บริหารเล็งเห็น ซึ่งศักดิ์ภาพของลูกเรือที่ทำงานรวมกันมาประกอบกับได้ ทีมบริหารทางด้านการจัดการงานบริหารที่ดีมาร่วมทีม ผู้บริหารจึงตัดสินใจก่อตั้งบริษัท ในปี 2561 ภายใต้ชื่อ บริษัท ซี ซี บลู มารีน จำกัด สำหรับงานท่องเที่ยวและ บริษัท สุริยัณห์ มารีน จำกัด สำหรับฝ่ายดูแลศักดิ์ภาพเรือและบุคลากร  จากปี 2561 เป็นต้นมา ผู้บริหารและฝ่ายทีมการจัดการบริการลูกค้า ได้ใส่ใจในคุณภาพและบรรยากาศในการออกทริป เรายึดถือความพึ่งพอใจของลูกค้าในการออกทริปเป็นสำคัญ

ทีมเรือ(ภายใต้งานบริหารของบริษัท สุริยัณห์ มารีน จำกัด) เรือภายในบริษัท ฯ เรามีเรือประจำการให้บริการ 20 ลำ พร้อมทั้งศักภาพของบุคลากรเรือ ที่ทางบริษัทจัดการอบรมทีมเรือจากกรมเจ้าท่าอย่างสม่ำเสมอ ทางบริษัท ฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

ทีมมัคคุเทศภ์ ที่มากมายด้วยฝีมือ สามารถสนทนาได้หลากหลายภาษา มีทั้ง อังกฤษ จีน รัสเซีย อีกทั้งทางบริษัท ฯ ได้จัดอบรมให้กับไกด์ประจำเรือสม่ำเสมอ เพื่อต้องการอุบัติเหตุต่าง ๆ หรือหากมีเหตุการณ์ไม่พึ่งให้เกิดขึ้น ทีมมัคคุเทศภ์ใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยเรือปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ทุกๆฝ่ายทีมงานที่ให้บริการลูกค้า จะเป็นทีมเรือ , ทีมไกด์ , ทีมพนักงานภาคสนาม ล้วนใส่ใจงานบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเป็นสำหรับ รวมไปถึงความปลอดภัยทุกๆการเดินทาง ดังนั้น พวกเรา ในนาม บริษัท ซี ซี บลู มารีน จำกัด และ บริษัท สุริยัณห์ มารีน จำกัด ความสุขของพวกเรา  คือ รอยยิ้มและความประทับใจของท่านที่มีต่อเรา