20

ส.ค.
2021

โปรแกรมเกาะไข่ 3 ไข่ (ไข่นอก , ไข่ใน , ไข่นุ้ย) 

Posted By : thotsaphols/ 1075 0

รายละเอียดทริป

 

– เกาะไข่นอก

– เกาะไข่นุ้ย

– เกาะไข่ใน

 

หมายเหตุ :

  • เรือเหมาลำให้บริการ ผลไม้ตามฤดูกาล (สับปะรดและแตงโม) , ขนมหรืออาหารว่าง , เครื่องดื่ม (โคคาโคล่า,น้ำดื่มและน้ำผลไม้) , อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากพร้อมท่อ) ,อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำ ( pandle Bornd ) , ชุชีพ , ประกันนักท่องเที่ยว
  • เรือเหมาลำทุกโปรแกรม กรณีลูกค้าประสงค์เดินทางมากกว่า 10 ท่าน ชำระค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ 11 เป็นต้นไป ท่านละ 1000 บาท

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.