เรือเช่าเหมาลำ

Naka Yai Island
Khai Island
Rang Island
Yao Yai Island
Hong Island

Charter Boat

1.นาคาใหญ่

เป็นเกาะที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการพักผ่อนและสนุกกับกีฬาทางน้ำ

– ออกจากท่าเรือยามู (ภูเก็ต) ไปเกาะนาคาใหญ่ ใช้วเลาเดินทาง 15 นาที

– ในเกาะนาคาใหญ่มีกีฬาทางดำดังนี้

โดนัทริง (Donut ring) 800 / pax บานาน่าโบ๊ท (Banana Boat) 800 / pax

เจ็ตสกี(Jet Ski 10 min) 1000/pax พาราเซล (PARASAILING) 1000/ Pax

ไดวิ่ง (Diving) 1500/ pax

2. เกาะไข่ 3 ไข่

 

– เกาะไข่นอก

– เกาะไข่นุ้ย

– เกาะไข่ใน

 

เกาะไข่แรก คือ เกาะไข่นุ้ย(ออกจากท่าเรือ ยามู ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที ) : เป็นเกาะไข่เล็กๆที่ไม่มีชายหาด เหมาะสำหรับดำน้ำตื้น มีปลานานาชนิดมากมาย

เกาะไข่ที่สอง คือ เกาะไข่ใน(ออกจากเกาะไข่นุ้ยมาเกาะไข่ใน ใช้เวลาเดินทาง 5 นาที) : เป็นเกาะไข่ที่มาชายหาดขาว สะอาด และมีปลานานาชนิดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยไม่ต้องดำน้ำ และ เป็นเกาะที่มีกีฬาทางน้ำเช่นเกาะนาคา และมีร้านอาหาร , บาร์เครื่องดื่ม ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการตามอัทยาศัย

เกาะไข่ที่สาม คือ เกาะไข่นอก(ออกจากเกาะไข่ในมาเกาะไข่นอกใช้เวลาเดินทาง 5 นาที) : เป็นเกาะไข่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเกาะไข่ใน เล็กน้อย มีชายหาดสีขาวเช่นเดียวกับเกาะไข่ใน เหมาะสำหรับพักผ่อน

 

หมายเหตุ :

  • เรือเหมาลำให้บริการ ผลไม้ตามฤดูกาล (สับปะรดและแตงโม) , ขนมหรืออาหารว่าง , เครื่องดื่ม (โคคาโคล่า,น้ำดื่มและน้ำผลไม้) , อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากพร้อมท่อ) ,อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำ ( pandle Bornd ) , ชุชีพ , ประกันนักท่องเที่ยว
  • เรือเหมาลำทุกโปรแกรม กรณีลูกค้าประสงค์เดินทางมากกว่า 10 ท่าน ชำระค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ 11 เป็นต้นไป ท่านละ 1000 บาท

3.เกาะยาวใหญ่

เป็นที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เยี่ยมชมวิถีชีวิตของคนบนเกาะ เช่น การทำสวนยาง การทำปลาฉิ้งฉ้าง การทำขนมบ้าบิ้น และอื่นๆ พร้อมทั้งสนุกกับการพายคายัค เที่ยวชมธรรมชาติของป่าโกงกาง

4.เกาะห้อง(กระบี่)

เป็นเกาะที่ยังคงความสมบูรณ์ทางด้านชายหาดและท้องทะเล เหมาะสำหรับดำน้ำตื้นและพักผ่อนอาบแดดบนชายหาด และยังคงมีลากูนเล็กๆที่เราสามารถเล่นน้ำได้ ประกอบด้วย

 

– เกาะห้องลากูน

– เกาะห้อง

– เกาะผักเบี้ย

– เกาะเหลาลาดิ้ง

 

ราคา 18,000 บาท ลดราคา 15,000 บาท (สำหรับลูกค้าไม่เกิน 10 ท่าน)

 

หมายเหตุ :

  • เรือเหมาลำให้บริการ ผลไม้ตามฤดูกาล (สับปะรดและแตงโม) , ขนมหรืออาหารว่าง , เครื่องดื่ม (โคคาโคล่า,น้ำดื่มและน้ำผลไม้) , อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากพร้อมท่อ) ,อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำ ( pandle Bornd ) , ชุชีพ , ประกันนักท่องเที่ยว
  • เรือเหมาลำทุกโปรแกรม กรณีลูกค้าประสงค์เดินทางมากกว่า 10 ท่าน ชำระค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ 11 เป็นต้นไป ท่านละ 1000 บาท

5. โปรแกรมกระบี่ 4 เกาะ

 

– เกาะหม้อ

– เกาะไก่

– เกาะทับ

– เกาะปอด๊ะ

 

ราคาปกติ 20,000 บาท

ลดราคาเหลือ 17,000 บาท

สำหรับลูกค้าไม่เกิน 10 ท่าน

 

หมายเหตุ :

  • เรือเหมาลำให้บริการ ผลไม้ตามฤดูกาล (สับปะรดและแตงโม) , ขนมหรืออาหารว่าง , เครื่องดื่ม (โคคาโคล่า,น้ำดื่มและน้ำผลไม้) , อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (หน้ากากพร้อมท่อ) ,อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำ ( pandle Bornd ) , ชุชีพ , ประกันนักท่องเที่ยว
  • เรือเหมาลำทุกโปรแกรม กรณีลูกค้าประสงค์เดินทางมากกว่า 10 ท่าน ชำระค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ 11 เป็นต้นไป ท่านละ 1000 บาท